.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

czwartek

Jan STYKA 3 MAJ POLONIA
Polska w kajdanach przykuta do skały.
Przed Nią chorągiew pogrzebowa z datami rozbiorów Polski.
Tadeusz Koścuszko trzyma Chorągiew Polski.
Szable w dłoniach; gen. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski, gen. Kazimierz Pułaski.
W karocy targowica pijana z
królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.

piątek

Brindisi, Pomnik Cichociemnych gen. Okulickiego

Campo Casale, jak go nazywano bazę lotnicza w Brindisi, na pokładzie samolotów "Cichociemni" spadochroniarze jako specjalnie przeszkoleni żołnierze Armii Krajowej.
Specjalne Zespoły przeszkolone w obsłudze - w ciszy i w ciemności - w najbardziej ekstremalnych warunkach, niekorzystnych dokonywali niemożliwego na okupantach Polski.

 Od 1940 do 1943 roku ich działania zostały opracowane począwszy od brytyjskich bazach, ale od listopada 1943 do końca tego samego roku, działalność rozpoczęto od bazy lotniczej w Brindisi, wyłącznie na terytorium Włoch. Pod dowództwem płk Leopolda Okulickiego.


Podczas odsłonięcia pomnika 24 listopada 2016 r. wzięli udział:

płk Gioacchino Cassary, dowódca działu lotniska Brindisi; 
płk Robert Kopacki Dowódca Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej,
Jan Józef Kasprzyk, który kieruje Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 
Bogdan Rowiński Prezes Zarządu Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Brindisi: Inaugurato il Monumento ai Caduti polacchi

Brindisi, Baza Cichociemnych nr 11 i gen. cc. Okulickiego

2016 Rokiem Cichociemnych

Gen. CC.  Leopold Okulicki, Warszawa 1944UCHWAŁ A

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych

W lutym 2016 roku przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w
okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej /Armii
Krajowej, który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą
lotniczą oraz przeprowadzanie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom.
Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych,
z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy
polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.
Cichociemni, ludzie, którzy odbyli szczególnie profesjonalne i specjalistyczne
przeszkolenie, stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Z uwagi na fakt, iż ich zasługi
w bojach o niepodległość Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne wyjątkowe,
powinni znaleźć się na stałe w panteonie naszych bohaterów narodowych.
Wiedza na temat wielkich osiągnięć i poświęcenia Cichociemnych musi być
upowszechniana, przede wszystkim wśród młodych Polaków. Działania ich rodzin,
zarówno w Kraju jak i na emigracji oraz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej i innych środowisk, które kultywują tradycje Cichociemnych, zasługują
na wsparcie instytucjonalne i obywatelskie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym,
którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym
pokoleniom, ustanawia rok 2016 Rokiem Cichociemnych.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Marek Kuchcińskisobota

Gen. Okulicki Leopold w Muzeum II Wojny Światowej

EKSPOZYCJA TERROR I REPRESJE Fotografia więzienna ostatniego komendanta Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego wykonana w więzieniu NKWD na Łubiance, 1945 r. Od 1944 r. Sowieci i polscy komuniści brutalnie zwalczali żołnierzy Armii Krajowej, widząc w nich zagrożenie dla nowej władzy. Około 25 tys. żołnierzy polskiego podziemia zostało aresztowanych, z czego większość wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Ci, którzy tego uniknęli i usiłowali kontynuować walkę, trafiali do więzień. Terror prowadziły struktury Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wzorowanej na NKWD tajnej policji politycznej, w której dużą rolę odgrywali radzieccy „doradcy”. W lipcu 1945 r. radzieckie i polskie oddziały bezpieczeństwa przeprowadziły obławę w Puszczy Augustowskiej. Około 600 osób podejrzewanych o związki z Armią Krajową zginęło w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, miejsca ich pochówku nie zostały odnalezione. Była to największa powojenna zbrodnia dokonana na Polakach, określana niekiedy mianem „suwalskiego Katynia”.