.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

piątek

To nie Niemcy, tylko Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną


Pałac duży na Kremlu, Moskwa, Rosja

Sala Włodzimierza w Pałacu dużym na Kremlu
Sala Włodzimierza w Pałacu dużym na Kremlu, gdzie Stalin 25 czerwca 1945 do swych marszałków i generałów podczas ceremonii odznaczeń przemówił.

To nie Niemcy, tylko Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną!


Było to w trakcie ceremonii nagradzania orderami dwóch tysięcy najważniejszych marszałków i generałów Armii Sowieckiej, w przeddzień wyjazdu Stalina na konferencję „Wielkiej Trójki” do Poczdamu, gdzie ostatecznie ważyły się losy świata, Europy i Polski po zakończeniu II wojny światowej.

Brak komentarzy: