.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

niedziela

Książka o gen. Okulickim

Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz 
Generał Leopold Okulicki 1898-1946
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 472 s.
Oprawa: twarda EAN: 9788376292168
ISBN: 978-83-7629-216-8

OPINIA Pana Inspektora Armji gen. dyw. ORLICZ - DRESZERA
z zimowej gry wojennej w 1936.r.
Ppłk.dypl. Okulicki Leopold
Przydział w czasie gry: Ref. strony.

''Pra-cuje umiejętnie, starannie i planowo, wykazując dużą wiedzę i spokojną rozwagę.''        :Inspektor Armji
    ORLICZ - DRESZER
       /Orlicz-Dreszer/ 
      .Generał Dywizji
     Za zgodność odpisu:
Oficer sztabowy do zleceń
Szefa Sztabu Głównego
w z.
Waligórski
Kapitan


Bogaty zbiór ikonograficzny i pamiątki z rodzinnej kolekcji, stanowi obszerne wydawnictwo albumowe dokumentujące życie i działalność generała Okulickiego.


W albumie znajdują się wcześniej niepublikowane zdjęcia z okresu szkolnego w Bochni, walki w Legionach czy też z Powstania Warszawskiego.

Tajne pismo Policji Państwowej – gestapo w Łodzi do dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby

Bezpieczeństwa – SD w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie i Komendantów Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SD w Dystrykcie Warszawskim i Krakowskim z 1 sierpnia 1940r. dotyczące poszukiwań ppłk. Leopolda Okulickiego.

Chodzi o podpułkownika w polskim Sztabie Głównym Leopolda Okulickiego urodzonego 13 listopada 1898r. wcześniej zamieszkałego w Warszawie, przy pl. Wilsona 4m47. Okulicki posługuje się pseudonimami:  Jan , Muller, Kosiba, Janota, Jan Kula.

Rysopis; wzrost 170-175cm przysadzista sylwetka, włosy ciemnoblond, lekko siwiejące;

Znaki szczególne: na twarzy ślady po ospie.

Okulicki  wypowiedział się w związku ze swoja ostatnią stwierdzoną wizytą w Łodzi, 13 VI 1940r., że chciałby ostatecznie opuścić Łódź, bo zaczął mu się palić grunt pod nogami.
Dlatego proszę o włączenie się do poszukiwań.

Na uwagę zasługują dokumenty Leopolda Okulickiego pochodzące z okresu służby w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR, dowodzonych przez gen. Władysława Andersa. Autorzy umieścili m.in. stenogram rozmowy gen. Andersa i płk. Okulickiego z Józefem Stalinem i Wiaczesławem Mołotowem. Do publikacji dołączona jest płyta DVD z dwoma filmami dokumentalnymi: „Niedźwiadek” Zofii i Andrzeja Kunertów oraz „Szesnastu” Włodzimierza Dusiewicza.


Karta ewidencyjna mjr.dypl. Leopolda Okulickiego z dnia 1.1.1928r.
Krótka opinia ; Służbowa - Energiczny, pełen inicjatywy, o bogatej indywidualności. Charakter wyrobiony, pewny, dużo silnej woli, stanowczy, konsekwentny, umysł wybitnie bystry i logiczny. Taktycznie jako dowódca i kierownik, bardzo dobrze wyszkolony. Typ oficera liniowego.

Do nabycia poczytaj.pl

TVP

Wojsko Polskie w Iraku, 1942-1943,  Zbigniew Dunin-Wilczyński
Muzeum Niepodległości, 1993
Autor: Janusz Kurtyka
Tytuł: „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski”
Wydawnictwo: Arcana
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-60940-14-3
Oprawa: twarda Liczba stron: 640

Najważniejsza część zbioru składa się z pięciu artykułów, z których dwa powstały we współpracy z innymi autorami. Od pierwszego z nich, zatytułowanego „Polska lat 1944–1956: z dziejów agonii i podboju”, wzięła nazwę cała książka. Praca ta traktuje o wyjątkowo tragicznym okresie naszych dziejów, w czasie którego instalowano w Polsce reżim typu sowieckiego. Po omówieniu aktualnego stanu badań na ten temat J. Kurtyka przechodzi do omówienia struktur podziemnych powstałych na terenie dawnej II Rzeczpospolitej. Zaczyna od od powstałej pod koniec września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, a kończy na organizacjach utworzonych już po rozwiązaniu Armii Krajowej. Następnie autor przechodzi do opisu terroru, jaki zaprowadził w 1944 r. aparat bezpieczeństwa – zarówno sowiecki, jak i ten świeżo tworzony przez polskich komunistów. Jasno i dobitnie pisze też o podporządkowaniu polskich komunistów i wojska armii czerwonej oraz NKWD. Artykuł kończy przedstawienie tragicznego położenia, w jakim znaleźli się w wyniku zachodzących zmian przedstawiciele elit II RP i osoby przeciwstawiające się sowieckiej okupacji.
Drugie z opracowań, „Na szlaku AK (NIE, DSZ, WIN)”, dotyczy już tylko konspiracji z okresu po rozwiązaniu AK, a jego celem było uporządkowanie wiedzy na ten temat. Powstało ono w 1992 r., kiedy nie było praktycznie żadnych rzetelnych publikacji dotyczących tego zagadnienia. Autor przedstawił kolejne organizacje o charakterze niepodległościowym w sposób syntetyczny, a jednocześnie wyczerpujący.

Następny artykuł poświęcony jest osobie Leopolda Okulickiego i pokazuje drogę życiową tego wybitnego oficera od początku jego służby dla Polski. J. Kurtyka był autorem pierwszej biografii Okulickiego, która ukazała się jeszcze w drugim obiegu przed 1989 r.

Czwarta z kolei praca traktuje o WIN, największej poakowskiej organizacji konspiracyjnej, której liczebność wynosiła 20–30 tys. osób. Podsumowaniem tej części zbioru jest opracowanie „Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec niepodległościowego podziemia”. J. Kurtyka opisuje w nim skrajną różnicę w mentalności między ubekami i żołnierzami podziemia, przedstawia też rolę odgrywaną w powojennej rzeczywistości przez NKWD, która przez pierwsze lata była głównym czynnikiem (wraz z Armią Czerwoną) umożliwiającym polskim komunistom sprawowanie władzy.


Żołnierze Września 1939,
Warszawa 2009 Seria: Pamiętamy. Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych
Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Archiwum Wojskowe.
Przesłaniem publikacji jest ukazanie sylwetek wybranych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy dzięki swojej postawie zapisali się pięknymi zgłoskami na kartach historii II wojny światowej, a zwłaszcza Kampanii Wrześniowej.
Ppłk dypl. Leopold Okulicki oficer Oddziału III Sztabu Głównego i Sztabu Naczelnego Wodza, szef sztabu odcinka "Zachód" w obronie Warszawy, dowódca samodzielnego zgrupowania w walkach na Woli.
Biogram zamieszczony w publikacjiAndrzej Przemyski
Ostatni komendant generał Leopold Okulicki
Wydawca: Wydawnictwo Lubelskie
Lublin 1990
Liczba stron: 248
 Obszerna publikacja na temat życia i działalności generała.


Dowódcy Armii Krajowej
Marek Ney-Krwawicz
ISBN 978-83-7399-364-8
Format 125x195 mm.
s. 304
Rok wydania 2009
Generałowie: Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki, Tadeusz Komorowski i Leopold Okulicki to bohaterowie szkiców zawartych w niniejszej publikacji. Szkice te przybliżają czytelnikowi sylwetki oficerów Wojska Polskiego, którzy na trwałe weszli do dziejów oręża polskiego i którym przypadło w latach II wojny światowej dowodzić i kierować Armią Krajową - największą armią podziemnej Europy.

 Powstania '44
Autor:     Norman Davies
Wydawnictwo:     Znak ,
Sierpień 2004
ISBN:     83-240-0459-9
Liczba stron:     958
Wymiary:     160 x 240 mm
Tłumaczenie:     Elżbieta Tabakowska
 "„Niedźwiadek" w matni to był najwyższej klasy le Chevalier sans peur et sans reproche - Rycerz bez trwogi i skazy." Norman Davies o gen. Okulickim.

W 60. rocznicę Powstania Warszawskiego - ukazała się książka Normana Daviesa, jednego z najbardziej popularnych i najchętniej czytanych współczesnych historyków. Davies umieścił historię Powstania na obszernym tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, przede wszystkim jednak skupiając swoją uwagę na funkcjonowaniu koalicji, której część tworzyły polskie siły zbrojne. "Ostatecznie zdecydowałem - pisze - że podstawowe pytanie, jakie należy postawić, brzmi nie "dlaczego powstańcy nie zdołali osiągnąć swoich celów?', lecz "dlaczego w ciągu dwóch miesięcy wahań i deliberacji zwycięscy alianci nie zorganizowali pomocy?". Powstała pasjonująca książka, która ukazuje znane - wydawałoby się - wydarzenia w nowym świetle i jednocześnie - dzięki uwzględnieniu najbardziej osobistej perspektywy uczestników Powstania - jest głęboko poruszająca.


Artur Leinwand
PRZYWÓDCY Polski Podziemnej przed sądem moskiewskim
Wydawca: Placet, wydanie III 1992
Oprawa miękka, str. 208,
format 125x195 mm
 Okoliczności porwania oraz śmierci generała Okulickiego.

DROGI CICHOCIEMNYCH praca zbiorowa
egzemplarz archiwalny
Wydawca: Bellona ISBN/EAN 9788311113091
544 stron format 135x205 mm oprawa miękka

 Gen. Leopold Okulicki Cichociemny zrzucony do kraju w 1944r.
Terminem "cichociemni" określano żołnierzy polskich szkolonych do zadań specjalnych i przerzuconych drogą lotniczą do okupowanego kraju przez Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza najpierw z terenu Wielkiej Brytanii, a potem z Włoch.  Niniejsze wydanie jest wznowieniem książki wydanej przez Bellonę w 1993 roku, ale jej inicjatorem było utworzone w Londynie w 1945 roku Koło Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, pod którego egidą zawiązał się Komitet Redakcyjny z płk. Kazimierzem Irankiem-Osmeckim na czele.

Generał Leopold Okulicki "Niedźwiadek" fakty-dokumenty-ślady-legenda
Autor:  Stanisław M Jankowski    
Bochnia - Kraków : Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni : Instytut Katyński w Polsce : Zarząd Miasta Bochni, 1996.

Proces szesnastu: dokumenty NKWD, Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, Waldemar Strzałkowski . Oficyna Wydawnicza Rytm, 1995Proces Szesnastu, fotooffsetowe wznowienie z 1945. Sprawozdanie sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczes̨tników polskiego podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy.
Przedmowa Eugeniusz Duraczyński. Krajowa Agencja Wydawnicza Rzeszów 1991r. ISBN 83-03-03433-2


Brak komentarzy: