.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

środa

Chevrolet generała Okulickiego


Na zdjęciu generał Okulicki przy swoim służbowym samochodzie ''Chevrolet''.
Na karcie pamiątkowej od generała Okulickiego dedykowanej dla Mistrza kierownicy w Grodnie czytamy;


Mojemu chłopcu, solidnemu pracownikowi i mistrzowi od kierownicy znanego w Grodnie ''Chevroleta''.
Grodno, dn.11. VII. 30
(-) Okulicki major
Gdyby nie wybuch wojny, Chevrolet byłby prawdopodobnie najpopularniejszą marką w Polsce. Na koniec grudnia 1936 roku w Polsce było zarejestrowanych 4681 Chevroletów, 4626 Fordów i 2163 Fiaty. Chevrolet miał blisko trzykrotną przewagę nad Citroenem, polskich Fiatów było ponad 4 razy mniej, czechosłowackich Tatr - 4, a Renault 9 razy mniej.
Jako pierwsze stanowisko 1 listopada 1925r. obejmuje w Grodnie DOK III Referatu Mobilizacyjnego . Luty 1928r. zostaje p.o. szefa DOK. W Dowództwie Okręgu Korpusu w Grodnie kończy na stanowisku Kierownika Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Brak komentarzy: