.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

niedziela

AON odsłonięcie pomnika ku czci absolwentów i wykładowców zamordowanych w okresie stalinowskim


20 listopada 2011r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci absolwentów i wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej, Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie i Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zamordowanych w okresie stalinowskim. Wydarzenie zgromadziło elity polityczne, intelektualne i wojskowe, rodziny ofiar, przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz mieszkańców dzielnicy.
Na tablicy umieszczono nazwiska 16 oficerów-wykładowców i absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie a następnie w Wielkiej Brytanii, Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie i Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Wymieni bohaterowie w symboliczny sposób reprezentują zatem także anonimowych bohaterów:

 GEN. BRYG LEOPOLD OKULICKI, „NIEDŹWIADEK" - Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, Wykładowca Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, został zamordowany na Łubiance 24 grudnia 1946 r.
• gen. bryg. Kazimierz Tumidajski
• gen. bryg. Franciszek Herman
• płk Bernard Adamecki
• płk Józef Jungraw
• płk Mieczysław Oborski
• płk Aleksander Rode
• płk Szczepan Ścibior
• płk Zdzisław Barbasiewicz
• płk Stanisław Michowski
• ppłk Aleksander Kita
• ppłk Aleksander Krzyżanowski
• ppłk Antoni Olechnowicz
• ppłk Zygmunt Sokołowski
• mjr Zefiryn Machalla
• mjr Benno Zerbst

Komitet Organizacyjny budowy pomnika powołano w 2008 r. Na początku skoncentrowano się na historycznych ustaleniach związanych z sylwetkami oficerów związanych z instytucjami, których szczytne tradycje dziedziczy Akademia Obrony Narodowej. Powstały także pierwsze projekty pomnika, który zatwierdzony i wzniesiony został dopiero w roku 2011. Zrealizowała go dzięki ofiarności społecznej i finansowemu wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pracownia Jadwigi Jarzyny (tablica pamiątkowa) oraz firma budowlana Jacka Grabowskiego. Projekt przewiduje również zwieńczenie steli orłem, co dokonane zostanie w roku 2012.
O ceremonii więcej;
AON
ROPWiM
WP
Rembertów
BBN
WCEO
APEL PAMIĘCI
odczytany w dniu 20 listopada 2011 roku w Akademii Obrony Narodowej
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ!
ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!
Stajemy dziś do Apelu Pamięci, aby oddać hołd polskim oficerom – wykładowcom i absolwentom: Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego, dla których wolność i suwerenność Rzeczypospolitej były cenniejsze niż własne życie.
To właśnie Oni nie zważając na zakazy i konsekwencje, zgodnie z własnym sumieniem i w poczuciu patriotyzmu, przekazywali wiedzę i umiejętności oraz wpajali powinności polskiego żołnierza. Wielu z nich za swoją nieugiętość wobec reżimu stalinowskiego oddało życie.
Przywołuję wykładowców Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego, których wysiłek, fachowa wiedza i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze przyniosły owoc w postaci licznego grona absolwentów.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Wołam wychowanków uczelni, na bazie których powstała Akademia Obrony Narodowej, absolwentów, którzy w chwilach próby nie zawiedli, stojąc na straży honoru i godności żołnierza polskiego. Za te właśnie wartości przyszło im cierpieć prześladowania i ginąć w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD.
Dziś Ojczyzna oddaje im cześć, a odsłonięty pomnik świadczy o wiecznej o Nich pamięci.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Wzywam do apelu żołnierzy nieugiętych, którzy nie chcieli pogodzić się z narzuconym stalinowskim reżimem i zapłacili za to najwyższą cenę – swoje życie.
Przywołuję:
generała brygady Leopolda OKULICKIEGO

generała brygady Kazimierza TUMIDAJSKIEGO
generała brygady Franciszka HERMANA
pułkownika Bernarda ADAMECKIEGO
pułkownika Józefa JUNGRAWA
pułkownika Mieczysława OBORSKIEGO
pułkownika Aleksandra RODE
pułkownika Szczepana ŚCIBIORA
pułkownika Zdzisława BARBASIEWICZA
pułkownika Stanisława MICHOWSKIEGO
podpułkownika Aleksandra KITA
podpułkownika Aleksandra KRZYŻANOWSKIEGO
podpułkownika Antoniego OLECHNOWICZA
podpułkownika Zygmunta SOKOŁOWSKIEGO
majora Zefiryna MACHALLA
majora Berno ZERBSTA
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!
Wzywam wszystkich – znanych i nieznanych – polskich patriotów zamordowanych przez reżim stalinowski w trakcie śledztw, zabitych w więzieniach oraz pochowanych w bezimiennych mogiłach.
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!
Do Was zwracam się potomni! Niech postaci wykładowców i absolwentów Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego na zawsze pozostaną w Waszej pamięci oraz w historii Wojska Polskiego.
Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!


List Prezydenta RP
Jaworzniacy - Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956.

Brak komentarzy: