.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

niedziela

Warszawa generała Leopolda Okulickiego

Generał Leopold Okulicki ''Niedźwiadek'' mal. Barbara Wyczółkowska 1991, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Plac Wilsona

Plac Wilsona 4
Przy Placu Wilsona 4 m 47 gen.Leopold Okulicki mieszkał do wybuchu wojny w 1939 roku.

Plac Saski-Piłsudskiego siedziba Sztabu Głównego, Pałac Saski
Plac Saski-Piłsudskiego siedziba Sztabu Głównego
Rakowiecka 4a, Sztab Główny od 1939, przejściowo z Pałacem Saskim

Siedziby Sztabu Głównego WP, gdzie generał Okulicki pracował jako Szef Oddziału III, Wydziału Wschód pracując od 19 marca 1936 roku nad Planem Wschód, by następnie w 1939r. zająć stanowisko zastępcy Szefa Oddziału Operacyjnego, przygotowuje Plan Zachód. Pełniąc obowiązki Szefa Wydziału Sytuacyjnego posiadał tzw. oficerów odcinkowych referujących na podstawie meldunków o sytuacji poszczególnych armii.
31 sierpnia na 1 września 1939r. ppłk dypl. Leopold Okulicki pełnił dyżur w Sztabie Głównym przyjmując pierwsze meldunki o ataku wojsk niemieckich na Polskę ogłaszając alarm w związku z wybuchem wojny.

Po wybuchu wojny początkowo oficer sztabu Naczelnego Wodza, od 6 września 1939 szef wysuniętej ekspozytury Naczelnego Dowództwa w Warszawie.
Górczewska 122, siedziba Sztabu Okulickiego na Woli w 1939r.

Od 10 września 1939 szef sztabu odcinka „Warszawa-Zachód”, a następnie od 18 września ppłk dypl. Leopold Okulicki zostaje dowódca szturmowego zgrupowania swojego imienia w obronie warszawskiej Woli. Jego siły to trzy bataliony;  Batalion Stołeczny, I i IV batalion 360 pułku piechoty, oddział lotników i kompania artylerii. Ppłk Okulicki odbił z rąk nieprzyjaciela Jelonki, Chrzanów, Groty i Blizne. Zdobyte pozycje utrzymał do końca obrony Warszawy'39. Polegli bohatersko żołnierze spoczywają na Cmentarzu wojennym w Starych Babicach.


Śniadeckich
Śniadeckich

Ulica Śniadeckich 9 w Warszawie pod tym adresem Generał Leopold Okulicki "Kobra", od pierwszych dni Powstania 44 zakonspirowany z racji pełnienia funkcji komendanta organizacji "Nie", zostaje pełniącym obowiązki szefa sztabu komendy AK  w 37. dniu walk.
Niemcy przepuszczają generalny szturm na Powiśle. Po zaciętych walkach powstańcy stopniowo wycofują się do Śródmieścia. Linią frontu staje się Nowy Świat.
Śliska
Śliska
Ulica Śliska 17 w Warszawie pod tym adresem  Generał Leopold Okulicki "Kobra", od pierwszych dni Powstania 44 zakonspirowany z racji pełnienia funkcji komendanta organizacji "Nie", zostaje pełniącym obowiązki szefa sztabu komendy AK  w 37. dniu walk.  
Niemcy przepuszczają generalny szturm na Powiśle. Po zaciętych walkach powstańcy stopniowo wycofują się do Śródmieścia. Linią frontu staje się Nowy Świat.

Poznańska
Poznańska 13
Na ulicy Poznańskiej gen. Okulicki odznacza Orderem Virtuti Militari walczących Powstańców z oddziału
Piorun -Zaręba.

Brak komentarzy: