.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

sobota

Uchwała Sejmu RP w sprawie upamiętnienia Armii Krajowej i gen. Okulickiego


Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej
(druk nr 198).
(Zebrani wstają)

 
UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17, lutego 2012 r.
w sprawie upamiętnienia 70-tej rocznicy powstania Armii Krajowej
Wysoki Sejmie! 
„Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej 14 lutego 1942 r. decyzją Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową – największe podziemne wojsko okupowanej Europy podczas II wojny światowej.
Większość dowódców Armii Krajowej walczyła o odrodzenie Polski w latach 1914–1921. Znali Oni cenę niepodległości. Zanim ponownie stanęli do obrony Ojczyzny, przez dwie dekady II Rzeczypospolitej wychowali pokolenie rówieśników niepodległej Polski, które nie zawahało się pójść ich drogą. 450 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej wypowiedziało słowa, które często stały się zobowiązaniem na całe życie: »Kładę swe ręce na na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego«. Wielu z nich zginęło w walce, w więzieniach, w obozach niemieckiego i sowieckiego okupanta.
Po wojnie nie świętowali zwycięstwa, nie brali udziału w defiladach, nie otrzymywali orderów. Losy ostatniego Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego »Niedźwiadka«, sądzonego w Moskwie i tam zamordowanego, symbolizują powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej i Polski. W społecznej pamięci pozostaną na zawsze symbolem odwagi i poświecenia. Dołączyli do wielu pokoleń polskich patriotów, którzy nigdy nie pogodzili się z niewolą.
Dzisiaj oddajemy im hołd, a ich wierność Ojczyźnie jest dla nas inspiracją i źródłem narodowej dumy. Naszym obowiązkiem jest przekazać pamięć o Armii Krajowej następnym pokoleniom Polaków. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że Polska nigdy nie zapomni o swoich Żołnierzach”.
(Burzliwe oklaski)
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej.
 Uchwała został przyjęty przez aklamację.
Druk nr 198 2012-02-17. TV
W Hołdzie Męczennikom Narodowej Sprawy lat 1944-1956. By pamięć o nich wiecznie żyła i inspirowała do ofiarnej Służby Ojczyźnie. Warszawa, Praga Północ przy ul. Namysłowskiej 6 u wylotu ul. Szymanowskiego odsłonięto pomnik upamiętniający Polaków więzionych i straconych tu w latach 1944-1956. Między dwoma wielkimi granitowymi blokami stoi więzień z rozpostartymi ramionami. Rozpycha kamienne ściany i rozrywa kratę więzienia. Na przegubach dłoni ma rozerwane kajdany. Na piersi - krzyżyk, jakie więźniowie wykonywali z chleba. Autorami projektu są: rzeźbiarz Dariusz Kowalski i architekt Sławomir Korzeniowski.Brak komentarzy: