.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

sobota

Siły Zbrojne w Polsce


Wojsko Polskie II RP – formacja zbrojna odrodzonego Państwa Polskiego w latach 1918-1939.

Służba Zwycięstwu Polski (SZP) - pierwsza polska organizacja konspiracyjna  podczas II wojny światowej, przemianowane na Związek Walki Zbrojnej.
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) - Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939  do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką państwa polskiego i sowiecką w granicach sprzed 1 września 1939  oraz poza nimi. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie. Przemianowane na NIE (NIEPODLEGŁOŚĆ).
NIE – kadrowa organizacja wojskowa, której zadaniem było kontynuowanie walki o niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej. Nazwa może być tłumaczona na dwa sposoby - NIE jako skrót od słowa "Niepodległość" lub jako symbol sprzeciwu wobec ZSRR. Przemianowane na Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj.

Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ) - formacja zbrojna polskiego podziemia antykomunistycznego, powstała po rozwiązaniu organizacji "NIE" w dniu 7 maja 1945r, w celu prowadzenia walki zbrojnej z okupantem sowieckim. Przemianowane na Wolność i Niezawisłość.
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość ( Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość") - polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna  założona 2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej w 1945 roku Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę organizacyjną, kadry, majątek a także częściowo oddziały leśne. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów WiN.
Ostatni żołnierz WIN poległ w 1963r. to Józef Franczak ''Lalek''

Brak komentarzy: