.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

wtorek

Gen. Leopold Okulicki


Generał Leopold Okulicki
12.11.1898 Bratucice - 24.12.1946 zamordowany w Moskwie
Lat 48
Generał brygady Wojska Polskiego
Komendant Główny Armii Krajowej
Komendant Główny NIE

Cmentarz Wojskowy - Powązki


kwatera A/26 (Baszta 0)

Symboliczna mogiła generała Leopolda Okulickiego na Cmentarzu Wojskowy na Powązkach w Warszawie


Syn gen Leopolda Okulickiego

Ppor. Zbigniew Okulicki
17. 02.1924 Kielce - 08. 07. 1944 Osimo 

Lat 20
Podporucznik Wojska Polskiego
2 Korpus Polski
3 Dywizja Strzelców Karpackich
1 Pułk Artylerii Lekkiej
5 Batalion, III Dyonu
Dowódca Plutonu
Ciężko ranny w walce z Niemcami pod Osimo, tego samego dnia umiera od odniesionych ran.

Pochowany, Polski Cmentarz Wojenny w Loreto, Włochy, działka 9, rząd A, nr grobu 20.

Polski Cmentarz Wojenny w Loreto

Brak komentarzy: