.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

sobota

Order ''Orła Białego''

Wincenty Okulicki odbiera Order Orła BiałegoMonitor Polski z 1996 r. Nr 11 poz. 124

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lecha Wałęsy
z dnia 11 listopada 1995 r.

o nadaniu orderów.

(M.P. z dnia 15 lutego 1996 r.)


Rej. 207/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia l6. października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Kapituły Orderu Orła Białego, w uznaniu wielkich historycznych zasług dla niepodległości i chwały Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostają:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO
pośmiertnie gen. bryg. Okulicki Leopold "Niedźwiadek"


Dokument Kancelarii PRP udostępniony przez Izbę pamięci Generała Leopolda Okulickiego w Bratucicach .

Brak komentarzy: