.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

czwartek

Na Cmentarzu Dońskim


Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 18 września 2009 r. złożył na Cmentarzu Dońskim w Moskwie wieniec na symbolicznych grobach ostatniego dowódcy Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" i zastępcy Delegata Rządu RP na Kraj, Stanisława Jasiukowicza "Opolskiego", skazanych w Moskwie w procesie "szesnastu" w 1945 roku.
więcej...
więcej...

Święto Wojska Polskiego  W dniu 15 sierpnia  2009 r. Ambasador RP w Moskwie, Jerzy Bahr oraz
Attaché Obrony, gen. bryg. Grzegorz Wiśniewski i Kierownik Wydziału Konsularnego, Michał Greczyło, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy symbolicznym grobie gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadek". W ceremonii asystowali pracownicy Ambasady RP w Moskwie oraz harcerze ze Zgierskiego Hufca ZHP, prowadzeni przez Harcmistrza Jarosława Góreckiego.
 Ambasada RP w Moskwie
Poland MFA

Brak komentarzy: