.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

piątek

Przejście AK z konspiracji antyniemieckiej, w konspirację antysowiecką


Przejście AK z konspiracji antyniemieckiej, w konspirację antysowiecką

Nadworni peerelowscy historycy piewcy literatury utrwalaczowskiej, jak i dziś środowiska postkomunistyczne próbowały i próbują ukazać działania AK po 19 stycznia 1945r, jako działania wbrew rozkazowi o rozwiązaniu AK wydanemu przez Gen. Okulickiego.

Sam słyszałem w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jak poseł Celiński wypowiadał się w TV, że żołnierze ci nie wykonali rozkazu dowódcy o rozwiązaniu AK, i kontynuowali walkę wbrew rozkazowi dowódcy o rozwiązaniu. Jest to oczywiście nieprawda, gdyż rozkazy o przejściu w drugą konspirację były wydane już w lipcu 1944r, o czym towarzysz Celiński nie wie, lub udaje że nie wie.

Rozkazy o przejściu AK w drugą konspirację były wydane poszczególnym oficerom już w lipcu 1944r, przykładem jest Rtm. Pilecki, który zobowiązany do organizowania drugiej konspiracji pod nazwą NIE, był zwolniony z udziału w powstaniu warszawskim, i jak wiemy rotmistrz musiał prosić o pozwolenie wzięcia udziału w powstaniu.
Dowodzenie NIE, komendant główny AK Gen. Komorowski "Bór" powierzył Płk. Fildorfowi "Nilowi" szefowi KEDYW w AK. Odpowiednie rozkazy dotyczące stosunku do sowietów mieli też komendanci okręgów Armii Krajowej.
Wódz Naczelny Gen. Kazimierz Sosnkowski w osobistych rozkazach do komendanta AK Gen. Komorowskiego "Bora", w rozkazie 653 z 7 lipca 1944 wyczulał komendanta AK, na przypuszczalna wrogość sowietów do okręgów AK.

Rozkaz komendanta AK Gen. Okulickiego z 19 stycznia 1945r, o rozwiązaniu AK jest rozkazem który ma ukazać sowietom dobrą wolę ze strony AK, a sam Gen. Okulicki "Niedzwiadek" wie że odpowiednio rozdysponowano już konspirację przeciwko sowietom.

przypisy: Kolonia Wileńska, czas wojny - Ryszard Filipowicz
(korespondencja N.W. do KG AK str. 95/96)

P.Płk Liniarski "Mścisław" - Przejście w drugą konspiracje.

Przykładem odpowiedzi na rozkaz Gen. Okulickiego wydany 19 stycznia 1945r, a który dotarł do komendy Okręgu Białystok AK 8 lutego 1945r, jest meldunek jaki złożył dla Londynu i Komendy Głównej AK, Komendant Okręgu Białystok AK P.Płk Władysław Liniarski "Mścisław".
"... Rozkaz o rozwiązaniu, zastał nas całkowicie zorganizowanych i w czasie najwydatniejszej pracy. Rozprowadzenie 30.000 obywateli, gdyż tylu jest zorganizowanych, jest niemożliwe a zagrożeni są wszyscy. Rozprowadzić najwartościowszy element, tj. przeważnie dowódców, pozostawiając resztę na pastwę losu to czyn, na jaki zdobyć się może jedynie SZUBRAWCA. Oddziałów leśnych się nie rozprowadzi, bo po rozejściu się, zbiorą się na nowo... Pozostaje jedno: organizować się w samoobronę... Melduję, że w chwili obecnej , gdy jesteśmy całkowicie zorganizowani i panujemy w terenie (wyłączywszy miasta), przeprowadzenie jakichkolwiek zmian większej natury było by ciosem dla społeczeństwa..."

15 lutego 1945 roku P.Płk Liniarski "Mscisław" wydał podległym sobie dowódcom i żołnierzom okręgu, rozkazy o utworzeniu Armii Krajowej Obywateli. Argumentował dalszą działalność organizacji -
"... Wojna trwa! Dopóki na polskiej ziemi będzie jeden zaborczy sołdat czy bojec obcego państwa - wojna trwa!
Dopóki ostatni nkwd-zista nie opuści naszych granic - wojna trwa! ..."

przypisy: "Jan Tabortowski BRUZDA" Jeden z Wyklętych - Sławomir Poleszak

Brak komentarzy: