.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

czwartek

Panteon u Cystersów

Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939-1945, w tym  gen Leopolda Okulickiego, Opactwo Cystersów w Wąchocku. Mur klasztorny na dziedzińcu przed kościołem posłużył środowiskom Armii Krajowej za miejsce ekspozycji nazwisk bohaterów walki o wolność. Na murze umieszczono liczne tablice pamiątkowe, symbole i odznaczenia upamiętniające działalność zgrupowań partyzanckich.


Krzyż szabla ks. ppłk. Walentego Ślusarczyka
„Nas nie będzie lecz Ty nie zaginiesz, pieśń Cie weźmie legenda przechowa, wichrem chwały w historie popłyniesz Armio Krajowa”
 7 października 1979 r. wybitny kolekcjoner, wnuk powstańca z 1863 r., ks. ppłk Walenty Ślusarczyk, zasłużony w walce o ocalenie pamiątek narodowych, przekazał swoje bogate zbiory opactwu w Wąchocku.
 W okresie II wojny światowej oddziały majora Hubala oraz partyzanci "Ponurego" i "Nurta" często korzystali z pomocy braci zakonnych. To tutaj w 1988 r. odbył się pogrzeb majora Jana Piwnika "Ponurego", którego prochy sprowadzono z Nowogródczyzny. Uroczystość ta stała się wielką manifestacją narodową i patriotyczną.

Wyświetl większą panoramę

Brak komentarzy: