.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

niedziela

Służba Zwycięstwu Polski - Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w konspiracji

Brak komentarzy: