.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

niedziela

Generał Wyklęty, gen. Leopold Okulicki

Chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej
 Gen. Leopold Okulicki

 Gen. Leopold Okulicki


 Gen. Leopold Okulicki

 Gen. Leopold Okulicki

Chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej

Brak komentarzy: