.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

sobota

Legion of Merit - Legia Zasługi


Ronald Reagan upoważniony uchwałą Kongresu 20 lipca 1982r. przyznał ''The Legion of Merit'' i stopień komandora generałowi majorowi Leopoldowi Okulickiemu z Armii Krajowej za szczególnie chwalebną postawę w wykonywaniu służby doniosłej wagi , październik 1944 do marca 1945. Nadany moim podpisem w mieście Waszyngton w dniu 9 sierpnia 1984r.
W okresie swojego przywództwa Generał Okulicki zapewnił bezcenne kierownictwo polskiej Armii Krajowej i bezcenna pomoc dla Aliantów . Oficer o wyjątkowych uzdolnieniach i
energii , charakteryzujący się szczerością celu , wspaniałe umiejętności i osiagniecia
Generała Majora Okulickiego wniosły godny odnotowania wkład do polskiej Armii Krajowej i Wojsk Alianckich . (cytat ''Ład'', nr52-53z24.12.1989r.)


Dyplom Legion of Merit oraz pismo do Pana Roztockiego udostępnione przez Izbę pamięci Generała Leopolda Okulickiego w Bratucicach .

Brak komentarzy: