.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

poniedziałek

Planowane odsłonięcie pomnika ku pamięci gen. Leopolda Okulickiego

Wiosną 2014 roku planowana jest uroczystość odsłonięcia pamiątkowego kamienia

 Staraniem Nadleśnictwa Radomsko z Panem Nadleśniczym mgr inż. Tomasz Wrzalikiem oraz Stowarzyszenia
Kombatantów i Miłośników Historii Armii Krajowej „Pękowiec” , którego patronem jest 
zasłużony leśnik i partyzant
Mjr.inż Mieczysław Tarchalski ps.”Marcin” , w 2014 roku zostanie upamiętnione historyczne miejsce.

W czasie II Wojny Światowej , w Zaciszu , mieszczącym się obecnie w województwie łódzkim, w powiecie
radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny , stała leśniczówka 
będąca własnością Jana Tadeusza Malewskiego.

W dniu 03 Stycznia 1945 roku doszło tam do spotkania
 Generała Leopolda Okulickiego ps.”Niedzwiadek” i jego
sztabu , z członkami Brytyjskiej Misji SOE FRESTON pod dowództwem 
doradcy Premiera Wielkiej Brytanii
Winstona Churchilla Pułkownika Dawida Hudsona.
Stowarzyszenie „Pękowiec” , które stara się dbać i pielęgnować pamięć o historii , walkach 
oraz o bardzo znaczącym
wkładzie leśników – partyzantów w czasie II Wojny Światowej 
jednym z tłumaczy i oficerów łącznikowych przy
misji był między innymi kpt. inż. leśnik Aleksander Zieliński ps. „Wład”.
Pod koniec 2013 roku wystosowało 
pismo do Nadleśniczego Nadleśnictwa Radomsko Pana mgr inż. Tomasz
Wrzalika. Pismo zawierało informacje o Misji SOE FRESTON oraz propozycję aby miejsce spotkania 

Generała „Niedzwiadka”
 z misją zostało w jakiś sposób upamiętnione.

Z inicjatywy Nadleśnictwa w Zaciszu został już przewieziony i postawiony kamień a na nim zostanie zamontowana
tablica.
Napis na tablicy będzie następujący :
===
W tym miejscu w leśniczówce "Zacisze" w dniu 03.01.1945 roku odbyło się spotkanie 
Komendanta Głównego Armii Krajowej Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" z zrzuconymi do okupowanego kraju
członkami Brytyjskiej Misji Wojskowej SOE "FRESTON" pod dowództwem doradcy Premiera Wielkiej
Brytanii Winstona Churchilla Pułkownika Dawida Hudsona.
===
Wiosną 2014 roku planowana jest uroczystość odsłonięcia pamiątkowego kamienia.
Załączone zdjęcia :
1. Za tą studnią stała leśniczówka Zacisze
2. Położenie Zacisza
3. Resztki fundamentów leśniczówki
4. Kamień postawiony przez Nadleśnictwo
5. Zacisze, droga do nieistniejącej już leśniczówki w której doszło do spotkania Komendanta Głównego AK
Leopolda Okulickiego z misją SOE Freston
Zdjęcia Pan Zdzisław Wiśniewski
www.noworadomsk.pl
www.noworadomsk.com
Jacek Nestor
Przewodniczący Stowarzyszenia „Pękowiec”

 Stowarzyszenie „Pękowiec” im.Mjr.inż Mieczysława Tarchalskiego ps.”Marcin”
Stowarzyszenie Kombatantów i Miłośników Historii Armii Krajowej
Ul.Złotowska 1/6 , 71-793 Szczecin
Telefon :+48 697 230-868
Mail : pekowiec@post.pl
Www: www.pekowiec.com.pl
Brak komentarzy: