.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

piątek

2016 Rokiem Cichociemnych

Gen. CC.  Leopold Okulicki, Warszawa 1944UCHWAŁ A

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych

W lutym 2016 roku przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w
okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej /Armii
Krajowej, który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą
lotniczą oraz przeprowadzanie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom.
Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych,
z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy
polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.
Cichociemni, ludzie, którzy odbyli szczególnie profesjonalne i specjalistyczne
przeszkolenie, stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Z uwagi na fakt, iż ich zasługi
w bojach o niepodległość Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne wyjątkowe,
powinni znaleźć się na stałe w panteonie naszych bohaterów narodowych.
Wiedza na temat wielkich osiągnięć i poświęcenia Cichociemnych musi być
upowszechniana, przede wszystkim wśród młodych Polaków. Działania ich rodzin,
zarówno w Kraju jak i na emigracji oraz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej i innych środowisk, które kultywują tradycje Cichociemnych, zasługują
na wsparcie instytucjonalne i obywatelskie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym,
którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym
pokoleniom, ustanawia rok 2016 Rokiem Cichociemnych.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Marek KuchcińskiBrak komentarzy: