.
.


~ Zwycięstwo lub Śmierć ~ Ojczyźnie Wiernie Służyć ~

sobota

Gen. Okulicki Leopold w Muzeum II Wojny Światowej

EKSPOZYCJA TERROR I REPRESJE Fotografia więzienna ostatniego komendanta Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego wykonana w więzieniu NKWD na Łubiance, 1945 r. Od 1944 r. Sowieci i polscy komuniści brutalnie zwalczali żołnierzy Armii Krajowej, widząc w nich zagrożenie dla nowej władzy. Około 25 tys. żołnierzy polskiego podziemia zostało aresztowanych, z czego większość wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Ci, którzy tego uniknęli i usiłowali kontynuować walkę, trafiali do więzień. Terror prowadziły struktury Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wzorowanej na NKWD tajnej policji politycznej, w której dużą rolę odgrywali radzieccy „doradcy”. W lipcu 1945 r. radzieckie i polskie oddziały bezpieczeństwa przeprowadziły obławę w Puszczy Augustowskiej. Około 600 osób podejrzewanych o związki z Armią Krajową zginęło w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, miejsca ich pochówku nie zostały odnalezione. Była to największa powojenna zbrodnia dokonana na Polakach, określana niekiedy mianem „suwalskiego Katynia”.

Brak komentarzy: