.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

wtorek

Andersowcy, Shermany, Commando czyli 2 Korpus Polski

2 Warszawska Brygada Pancerna, 2 Korpus Polski i czołg Sherman M4, ''Bystry''
 2 Korpus Polski (2 KP) – wyższy związek taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w latach 1943-1947.  W grudniu 1943 przetransportowany do Włoch. Będąc w składzie brytyjskiej 8 Armii, uczestniczył w kampanii włoskiej. W maju 1944 zdobywał Linię Gustawa zdobywając Monte Cassino, następnie na Linii Hitlera (Piedimonte). W lipcu 1944 na wybrzeżu Morza Adriatyckiego wyzwolił Ankonę, sierpień-wrzesień przełamał linię Gotów, w październiku walczył w Apeninach. W kwietniu 1945 brał udział w bitwie o Bolonię. Po wojnie pozostał we Włoszech w składzie wojsk okupacyjnych. W 1946 przetransportowany został do Wielkiej Brytanii. Większość żołnierzy pozostała na emigracji i wstąpiła do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Andersowcy to ;

3 Dywizja Strzelców Karpackich, 
Kwatera Główna 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Kompania Sztabowa, 1 Brygada Strzelców Karpackich,     2 Brygada Strzelców Karpackich, 3 Brygada Strzelców Karpackich, Kwatera Główna Artylerii Dywizyjnej, 1 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej, 2 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej, 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej, 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej, 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej  rozpoznawczy pułk samochodów pancernych: Pułk Ułanów Karpackich, 12 Pułk Ułanów Podolskich, 
7 Pułk Ułanów Lubelskich, oddziały broni: 3 Karpacki Batalion Karabinów Maszynowych, 
3 Karpacki Batalion Łączności, 3 Karpacki Batalion Saperów, 3 Sekcja Maskowania, 
3 Karpacki Szwadron Żandarmerii  oddziały służb: Dowództwo Oddziałów Zaopatrywania i Transportu      1 Kompania Zaopatrywania, 2 Kompania Zaopatrywania, 13 Kompania Zaopatrywania, 1 Kompania Warsztatowa, 2 Kompania Warsztatowa, 1 Kompania Sanitarna, 2 kompania Sanitarna, 3 Pluton Higieny     3 Sekcja Przeciwmalaryczna, 3 Sąd Polowy, Poczta Polowa Nr 111.


5 Kresowa Dywizja Piechoty,         
 4 Wołyńska Brygada Piechoty, 5 Wileńska Brygada Piechoty, 6 Lwowska Brygada Piechoty, 
Artyleria dywizyjna: 4 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej, 5 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej, 6 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej, 5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej, 5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwpancernej,  oddziały dywizyjne i służby: 15 Pułk Ułanów Poznańskich, 5 Kresowy Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych, 5 Kresowy Batalion Saperów, 5 Kresowy Batalion Łączności, 5 Szwadron Żandarmerii


2 Warszawska Dywizja Pancerna, 
2 Brygada Pancerna, Kwatera Główna, Szwadron Dowodzenia, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich , 
4 Pułk Pancerny "Skorpion",  6 Pułk Pancerny "Dzieci Lwowskich", 2 Batalion Komandosów Zmotoryzowanych , 16 Pomorska Brygada Piechoty, Kwatera Główna Kompania Dowodzenia,     
64 Pomorski Batalion Piechoty, 65 Pomorski Batalion Piechoty,
 66 Pomorski Batalion Piechoty, Samodzielna Kompania CKM,  Artyleria Dywizyjna, Kwatera Główna Artylerii Dywizyjnej, Bateria Dowodzenia, 7 Pułk Artylerii Konnej, 16 Pułk Artylerii Lekkiej,
2 Pułk Artylerii Przeciwpancernej, 2 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej, Pułk Ułanów Karpackich (pancerny pułk rozpoznawczy ), 2 Batalion Saperów, 2 Batalion Łączności, Oddziały Zaopatrywania,
        Oddziały Warsztatowe, Oddziały Sanitarne, 2 Szwadron Żandarmerii,  9 Wysunięty Szwadron Czołgów Zapasowych, Drużyna Wywiadu Obronnego, Sąd Polowy, Pluton Opieki nad Żołnierzem, 
Kasa Polowa. Poczta Polowa

Odznaka Polskich Komandosów Comando wchodzili w skład jednostki 10 (Międzyalianckie) Commando, Polacy to 6 Kompania tej jednostki. Odznaka symbolizuje Dowództwa Operacji Połączonych na której widnieje kotwica, pistolet maszynowy i orzeł symbolizujące współpracę między marynarką wojenną, armią i siłami powietrznymi.
Z Dywizji 2 Korpusu zostali wydzieleni pierwsi Polscy Komandosi, 
Samodzielnej Kompanii Commando i 2 Baonu Komandosów Zmotoryzowanych.

Żołnierze polskiej 6 Kompani z jednostki 10 Commando z karabinem maszynowym Bren. Na rękawach noszą wprowadzone w 1942 roku ujednolicone naszywki komandosów
gen. bryg. Władysław Jacek Bobiński (1901–1975), wówczas zastępca dowódcy 2 Brygady Pancernej. Walczył pod Monte Cassino i Ankoną (Zgrupowanie „Bob”). Był też pierwszym dowódcą Pułku Ułanów Karpackich (jako Major).


Polski sierżant w ShermanieBrak komentarzy: