.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

piątek

Pomnik Gen. Leopolda Okulickiego w Bochni na 50. rocznicę śmierci


Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział w Bochni  ODSŁONIĘCIEMonitor Polski z 1996 r. Nr 84 poz. 734

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 grudnia 1996 r.

w sprawie uczczenia pamięci gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek".

(M.P. z dnia 30 grudnia 1996 r.)


24 grudnia 1946 r. w moskiewskim więzieniu zmarł w nie wyjaśnionych okolicznościach generał brygady Leopold Okulicki ps. "Niedźwiadek" - ostatni dowódca Armii Krajowej.

W pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci generała, podstępnie aresztowanego wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego przez NKWD, bezprawnie sądzonego i skazanego przez władze ZSRR.


Marszałek Sejmu: wz. A.Małachowski
Pomnik symbol i hołd społeczeństwa i ludzi dobrej woli - Wielkiemu Synowi Ziemi Bocheńskiej . Pomiędzy symbolicznymi skrzydłami husarskimi znak Polski Walczącej .
Osadzony na krzyżu Virtuti Militari .
''Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1996 o samorządzie terytorialnym Rada Miejska w Bochni uchwala co następuje: W związku z przypadającą w 1996 roku 50. rocznicą śmierci ostatniego Komendanta Głównego Armii Krajowej Generała Leopolda Okulickiego wyraża się wolę uczestniczenia tej rocznicy poprzez wzniesienie pomnika upamiętniając postać Generała. Na miejscu wzniesienia pomnika wyznacza się skwer na Placu Generała Okulickiego. Budowę pomnika powierza się Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej przy czynnym udziale Gminy Miasta Bochni ...'' 22 grudnia 1996r. odsłonięto pomnik - autor prof. Czesław Dźwigaj

Brak komentarzy: