.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

wtorek

Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa PodziemnegoTestament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego.

W 70. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego my, jego żołnierze i obywatele:
- pomni słów przysięgi złożonej w chwilach śmiertelnego zagrożenia Ojczyzny, kiedy dwaj wrogowie:
hitlerowska Trzecia Rzesza Niemiecka i stalinowski Związek Sowiecki zdradziecko napadli na nasz kraj,
- wierni ideałom, o które walczył Naród Polski: wolności, suwerenności, siły i bezpieczeństwa oraz zdrowego rozwoju wewnętrznego Rzeczypospolitej,
- realizując rozkaz ostatniego dowódcy Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego, polecający nam uporczywą pracę i działalność dla Państwa i Narodu aż do odzyskania przez Polskę niepodległości, przekazujemy nasz testament młodemu pokoleniu Polaków.

Świadectwem pragnień naszego pokolenia i całego Narodu była walka, jaką toczyliśmy, opierając się wyniszczającej niemieckiej i sowieckiej okupacji, nie bacząc na ponoszone ofiary. Płomień tej walki i pamięć o naszych rówieśnikach, którzy zginęli, nie zgasły po zakończeniu II wojny światowej, lecz stały się pochodnią rozświetlającą mroki komunistycznej niewoli i podtrzymującą nadzieje na odrodzenie Polski. Tę nadzieję, którą mieli przed oczami ginący żołnierze i obywatele Polski Podziemnej.
Najwyższym celem naszych zmagań było odzyskanie niepodległości i niezawisłości Państwa Polskiego,
niezależnego zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej, z siłami zbrojnymi nie poddanymi obcym wpływom i jakimkolwiek ideologiom. Walczyliśmy o Rzeczpospolitą demokratyczną, dbającą o każdego obywatela i wyrażającą jego interesy. Rzeczpospolitą solidarną i sprawiedliwą.

Jesteśmy przekonani, że również dzisiaj, w niepodległej Rzeczpospolitej, wartości, które zawsze wyznawaliśmy, pozostają aktualne i tworzą fundament nowoczesnego Państwa i Narodu.

Dlatego w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, przekazujemy Wam,
młodym Polakom – naszym następcom, wskazanie, by śmiało iść przez życie, dochowując wierność ideałom, które przyświecały naszej walce. Praca i służba na rzecz Ojczyzny – wspólnego dobra całego - Narodu te wartości niech stale urzeczywistniają się poprzez Wasze decyzje i czyny. Wierzymy, że nie zaprzepaścicie szansy, której my nie mogliśmy doczekać. Wasza wiedza, mądrość i rozwaga oraz gorące serca napełniają nas ufnością i pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość.Za: Prezydent.pl

Uroczystości przekazania "Testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego" reprezentantom młodego pokolenia Polaków, jaka odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 27 września 2009 roku.Brak komentarzy: