.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

czwartek

Meldunek sytuacyjny z wojny polsko-niemieckiej 1939

Dowódca Odcinka Warszawa Zachód
M.p. 17.IX.1939r.

Meldunek Sytuacyjny

I.Odcinek północny ;
Osiedle łączności Babice utrzymane, nieprzyjaciel który usadowił się w koszarach na poł. od os. Łączności Babice został wyrzucony. Blizne zajęte przez własną placówkę. Gać wolna od nieprzyjaciela.
W ciągu nocy nieprzyjaciel z zachodu ostrzeliwał ogniem artylerii skrzyżowanie dróg: Wawrzyszew i ze wschodu cały odcinek.

II. Odcinek środkowy - bez zmian.
Patrole wysłane w ciągu nocy stwierdziły nieprzyjaciela na tych samych stanowiskach. Przez całą noc słaby ogień artyleryjski nieprzyjaciela na Wolę i Czyste.

III. Odcinek południowy – bez zmian.
Przez całą noc ogień artyleryjski nieprzyjaciela rozrzucony po całym odcinku.
Obustronna żywa działalność patroli.

IV. Na całym odcinku wzmogła się działalność artylerii nieprzyjaciela, natomiast większych sił piechoty nie stwierdzono.

SZEF SZTABU
/O k u l i c k i/
ppłk. dypl.Materiał; Centralne Archiwum Wojskowe

Brak komentarzy: