.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

piątek

Dowódcy Armii Krajowej

Komendant Główny Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki

Było ich pięciu - kolejnych dowódców podziemnego Wojska Polskiego. Czterem, w okupowanym Kraju, przypadło dowodzić w najtrudniejszych warunkach, ścisłej konspiracji i codziennego zagrożenia ze strony okupantów. Piąty - organizator Związku Walki Zbrojnej, a z czasem Naczelny Wódz, któremu podlegała Armia Krajowa - dzialał na obczyźnie. Generałowie: Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki, Tadeusz Komorowski i Leopold Okulicki to bohaterowie szkiców zawartych w niniejszej publikacji. Szkice te przybliżają czytelnikowi sylwetki oficerów Wojska Polskiego, którzy na trwałe weszli do dziejów oręża polskiego i którym przypadło w latach II wojny światowej dowodzić i kierować Armią Krajową - największą armią podziemnej Europy.
Marek Ney-Krwawicz  Dowódcy Armii Krajowej


Cytat z książki;
W 1943r. w ramach reorganizacji Armii Polskiej na Wschodzie przeprowadzono redukcję stanów 
7 DP. W płk. Okulickim coraz bardziej dojrzewała myśl powrotu do Kraju i czynnej walki. Ostateczna decyzja odejścia z dowództwa 7 DP zapadła w czasie inspekcji APW przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, w maju-czerwcu 1943r.
Z inspekcją tą był związany pewien incydent, stanowiący pochodną pojednania się gen. Sikorskiego z piłsudczykami służącymi pod jego rozkazami. 
Mianowicie na uroczystym obiedzie gen. Sikorski siedzący obok gen. Andersa, zwrócił się do gen. Józefa Wiatra ze słowami ; '' z uczciwym żołnierzem jak Pan, zawsze się porozumiemy, na dowód tego - proszę kazać zagrać Pierwszą Brygadę. 
Na to któryś z obecnych generałów zauważył, że może orkiestra nie potrafi - wobec istnienia zakazu grania Pierwszej Brygady w wojsku. 
Na to generał Sikorski - Jeśli to orkiestra Okulickiego, to na pewno nie zapomniała ''.Gen. dyw.     Michał Tokarzewski Karaszewicz ''Torwid''
27 IX 1939 - III 1940
Gen. broni     Kazimierz Sosnkowski ''Godziemba''        
III 1940 - 18 VI 1940
Gen. dyw.     Stefan Rowecki ''Grot''                         
18 VI 1940 - 30 VI 1943
Gen. dyw.     Tadeusz Komorowski ''Bór''                        
VII 1943 - 2 X 1944
Gen. bryg.     Leopold Okulicki ''Niedźwiadek''                     
3 X 1944 - 19 I 1945


Brak komentarzy: