.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

sobota

Gen. Leopold Okulicki do gen. Nila


OB. NIL.
15/2. 1945

W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM SPRAW O CHARAKTERZE POLITYCZNYM MUSZĄ POZOSTAĆ TUTAJ RAZEM Z OR. AŻ DO ICH DEFINITYWNEGO ZAŁATWIENIA. SŁAWETNĄ DECYZJĄ Z JAŁTY ZNANĄ.
PRZEWIDUJĘ, ŻE MIAŁO PROTESTY NASZEGO RZĄDU SOWIETOM UDA SIĘ WCIĄGNĄĆ DO WSPÓŁPRACY Z ICH POLECENIA RZĄDEM CZĘŚĆ SPÓR POLITYCZNYCH KRAJU W TAKIM STOPNIU, ŻE ULEGŁO. UZNAJĄ. BĘDZIE TO WIELKI KROK DO WYPRACOWANIA WOLI NARODU, ŻYCIA W RAMACH ZSRR. DARZĄ TUTAJ DO ZREALIZOWANIA NIEZALEŻNEGO OD SOWIECKIEJ WOLI POLSKIEGO OŚRODKA DYSPOZYCYJNEGO, KTÓRY TU NA MIEJSCU W KRAJU WZIOŁ BY NA SIEBIE OBOWIĄZEK PROWADZENIA WALKI O WOLNĄ POLSKĘ. WYDAJĘ MI SIĘ, ŻE MI SIĘ TO UDA. GDY ROZMOWY POPROWADZĘ DO KOŃCA, ZAWIADOMIĘ CIĘ. PRAW KRN UJAWNIĆ SIĘ BĘDZIE MUSIAŁA CHOĆBY DLA PRZEPROWADZENIA ROZMÓW Z KOMISJĄ ALIANCKĄ. STANOWISKO STRONNICTW BĘDZIE ZA WEJŚCIEM DO TEGO RZĄDU, BYĆ MOŻE, ZE ZAŻĄDAJĄ ODEMNIE, BYM SIĘ TEŻ UJAWNIŁ. TEMU OSTATNIEMU SPRZECIWIAŁ SIĘ BĘDĘ KATEGORYCZNIE.
W ZWIĄZKU Z TA SYTUACJĄ MUSISZ W TEJ CHWILI CHWYTAĆ CAŁOŚĆ SPRAW W RĘKĘ, W TEJ SPRAWIE PISZĘ DO WIRA. WYOBRAŻAM SOBIE TO W TEN SPOSÓB, ŻE PRZEZ WIRA KIEROWAĆ MUSISZ SIATKĄ A.K. , A ROZPOCZĘCIA I UMOŻLIWIENIE ROZWIJAĆ ‘’NIE’’ . MYŚLĘ, ŻE Z KOŃCEM KWIETNIA AKCJA PRZEJĘCIA POWINNA BYĆ ZAKOŃCZONA. TO JEST KONIECZNE BO NIE WIADOMO JAK DŁUGO ZATRZYMAJĄ MNIE TUTAJ TE SPRAWY, A PO ZA TYM REALIZACJA OŚRODKA DYSPOZYCYJNEGO (POLITYCZNEGO) MOŻE MNIE OKUPOWAĆ PRZEZ CZAS DŁUŻSZY.
WIRA ZŁAPIESZ PRZEZ HENRYKĘ, WZGLĘDNIE PRZEZ SKRZYNKĘ W CZĘSTOCHOWIE. UMIESZCZENIE SZTABU W TAKIM, JAK PROJEKTOWAŁEM BĘDZIE CIĘŻKIE. WYDAJĘ MI SIĘ, ŻE NAJLEPIEJ ROZMIEŚCIĆ SIĘ WZDŁUŻ LINI W-A-KRAKÓW Z DWOMA OŚRODKAMI NA KOCICACH I GRAĆ NA NICH ZALEŻNIE OD SYTUACJI.
TRZYMAJ SIĘ ŚMIAŁO
 O K U L I C K I

Brak komentarzy: