.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

sobota

Spotkanie w Klubie „Pod Jaszczurami”

 Spotkanie w Klubie Dyskusyjnym IPN i „Tygodnika Powszechnego”: „Proces szesnastu – prawdziwy początek PRL-u?” – Kraków, 10 marca 2010r.


  28 marca 1945 r. zostali podstępnie porwani przez Sowietów, wywiezieni do Moskwy, a potem osądzeni w pokazowym procesie, w którym zapadły drakońskie wyroki, najważniejsi przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego. Jan Stanisław Jankowski, gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, Kazimierz Pużak i inni przywódcy Polski Walczącej, szli na spotkanie w Pruszkowie jak na negocjacje polityczne, bo takie były wstępne ustalenia z Sowietami. Ci zaś złamali słowo i postąpili w sobie właściwy sposób. W jakim stopniu aresztowanie i proces „szesnastu” było zapowiedzią wprowadzenia nowego ustroju w Polsce? W jakim sensie te wydarzenia określiły przyszły kształt Polski Ludowej?

O tym z Romanem Graczykiem dyskutowali prof. Ryszard Terlecki (poseł na Sejm RP, wykładowca WSF-P „Ignatianum”) oraz Józef Pinior (działacz opozycyjny, były poseł do Parlamentu Europejskiego, wykładowca w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu) podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego IPN i „Tygodnika Powszechnego” w Klubie „Pod Jaszczurami”.
za IPN

Materiały z dyskusji nagranie

Brak komentarzy: