.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

piątek

Rzeźba gen. Leopold Okulicki

Koło żołnierzy AK w Chicago, rzeźba gen. Leopold Okulicki.
Wykonał Leonard Szczur, 2012 r.


The Dziennik Związkowy

Brak komentarzy: