.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

niedziela

Generał Wyklęty, gen. Leopold Okulicki

Chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej
 Gen. Leopold Okulicki

 Gen. Leopold Okulicki


 Gen. Leopold Okulicki

 Gen. Leopold Okulicki

Chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej

Brak komentarzy: