.
..~ WSTĄP DO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ im. gen. bryg. Leopolda OKULICKIEGO, ps. „Niedźwiadek” ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków Rząska,
tel. 261-133-203

czwartek

Jan STYKA 3 MAJ POLONIA
Polska w kajdanach przykuta do skały.
Przed Nią chorągiew pogrzebowa z datami rozbiorów Polski.
Tadeusz Koścuszko trzyma Chorągiew Polski.
Szable w dłoniach; gen. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski, gen. Kazimierz Pułaski.
W karocy targowica pijana z
królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.

Brak komentarzy: